keskiviikkona, tammikuuta 27

Teemoja: Genensis Vs Exodus

Raamattu on hyvin moninainen teos, sisältäen ajatuksia ja malleja kaikilta elämän osa-alueilta, hyvin suuri osa näistä ajatuksista joita vanhatestamentti nostaa esiin, ovat sellaisia joita ei tämän päivän yhteiskunnasta löydy ja hyvä niin. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä sellaiset ajatukset kuin toisen ihmisen omistaminen omaisuutena ovat väistyneet solidaarisempien ja inhimillisimpien, humanistisien, periaatteiden tieltä, toisissa uskontojen vaikutus on selvästi nähtävissä.

Näihin seikkoihin on helppo ottaa kantaa, koska ne ovat selvästi Raamatussa ilmaistuja ja yleisesti ottaen yhteiskunta jossa me elämme tuomitsee esitetyn kaltaiset toimet ainakin pääsääntöisesti.
Raamattu ei myöskään ole yhtenäinen teos edes sisäisesti, toisin kuin usein kuulee sanottavan, vaan sisältää erilaisia kuvauksia laajemmassa kontekstissa jotka ovat sisäisesti ristiriitaisia.

Muutama tällainen konsepti on monijumaluus ja yksi jumaluus.
Genesiksessä Israelin kansan vaeltaessa mainitaan "kotijumalat", ennen Egyptistä karkottamista, jolla tarkoitetaan idoleja joita käytetään vielä monissa polyteistisissä tai henoteistisissa kulttuureissa rukouksen välikappaleena jonkin tietyn jumalan ja tämän henkilön välillä.
Kun päästään Exoduksen loppuun tämä käsitys polyteismistä/ henoteismista ja idolien palvomisesta on muuttunut täysin monoteistiseksi käsitykseksi, jossa idolin palvomisesta seuraa kuoleman rangaistus. Hyvin lyhyen ajan sisällä tämän jumalkäsityksen kuvaus muuttuu siis varsin paljon.

Saman tyyppinen muutos tapahtuu myös toisen seikan suhteen siitä mikä/ millainen Jumala on. Jumala joka ilmestyy ihmisille todellisessa hahmossaan muuttuu hahmoksi jota ei voi katsoa.
Genesiksen alussa Jumala vaeltaa Eedenin puutarhassa ihmisen kanssa ja samoin Abraham näkee Jumalan kävelevän tiellä ja tarjoaa tälle virvokkeita ja lepoa.
Kun päästään Exoduksen loppuun jo Jumalan kasvojen näkeminen on riittävä aiheuttamaan kenelle tahansa kuolevaiselle kuoleman.
Tämä muutos persoonallisesti suoraan havaittavasta ja hyvin ihmismäisestä jumaluudesta muuttuu etäisemmäksi luoksepääsemättömäksi ja mystiseksi, siis enemmän mystiseksi kuin aiemmin.

Näillä kahdella käsityksellä on myös toistensa kanssa sisäisesti eriäviä päämääriä ja tarkoitusperiä. Varhemmassa käsityksessä pääasiallinen toiminnan kohde on ihmiset jotka ovat tämän valitus ryhmän ulkopuolella.
Tarinassa Egyptistä pakenemisessa esitetään varsin selvästi käsitys jonka mukaan Jumalan on ilmaistava itsensä varsin moninaisin keinoin kansalla jotta tämä hyväksyy Jumalan. Epäusko tässä käsityksessä on tois sijainen, seikka josta ei rangaista.
Exoduksessa tämä kääntyy päinvastaiseksi jossa pysyäkseen tämän sisäryhmän jäsenenä on välttämätöntä omistautua totaalisesti ilman epäilyksiä Jumalan palvelijaksi ja jossa epäusko on nimenomaisesti ajatus jota ei suvaita ja kuolemalla rangaistava rikkomus.
Syntyminen tähän ryhmään ei enää ole riittävä kriteeri tämän ryhmän jäsenyyteen.

Nämä käsitykset niin Jumalan luonteesta kuin Jumalan olemuksesta ovat ristiriitaisia keskenään, eikä kyse ole kuin kahdesta ensimmäisestä kirjasta jotka ajallisesti eivät eroa toisistaan, taikka siis kuvaamiensa tapahtumien perusteella, kovinkaan paljon.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Henoteismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Polyteismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monoteismi

sunnuntaina, tammikuuta 24

Kymmenet käskyt, kymmeneen

Exodus 33.
Mooseksen käskystä ja Jumalan hyväksymän joukkomurhan jälkeen ongelma oli kuitenkin edelleen ilmeinen. Israelin kansa oli rikkonut Jumalan käskyjä vastaan ja vaikka Jumala olikin säästänyt nämä totaaliselta tuholta oli Mooses ainut joka ei varsinaisesti ollut osallisena mitenkään tähän rikokseen.
Hän kun sopivasti sattui olemaan poissaolevana. Mitä siis tehdä??

Jumala lupasi Moosekselle että tämä lähettää enkelit karkottamaan alkuperäisasukkaat maista jotka Jumala oli aiemmin Israelin kansalle luvannut, mutta koska tämä kansa oli Jumalan lakia vastaan rikkonut ei Jumala voinut kulkea tämän kansan keskuudessa.
Miksi ei??
Eikä tämä Jumal olisi voinut osoittaa sitä kovasti kuulutettua armeliaisuutta ja vain antaa anteeksi näille ihmisille heidän erehdyksensä?? Ilmeisesti ei, ei niin että armeliaisuus olisi koskaan ominaisuus jolla minä kuvaisin Raamatun esittämää Jumalaa.

Niinpä Mooses pystytti teltan leirin ulkopuolelle ja kun Mooses astui tähän telttaan laskeutui taivaasta pilvi teltan ovelle ja Jumala kävi neuvoa Mooseksen kanssa kaiken kansan nähden.
Mooses vakuutti Jumalan siitä että tämä kulkisi sittenkin kansansa kanssa, sillä mistä muutoin nämä muut kansat voisivat tietää että Israelilaiset olivat nimenomaan erityinen kansa??

Mooses pyysi myös Jumalaa näyttämään itselleen tämän oikean muodon, mutta Jumalan mukaan kukaan elävä olento ei voi katsoa Jumalan todellista muotoa ja elää.
Tämä kuitenkin koskee jostain kumman syystä ainoastaan Jumalan kasvoja mutta tämän selkäpuolella ei tällaista kuolettavaa vaikutusta kuitenkaan ole. Se mistä syystä Jumala ei vain voinut näyttää kasvojaan Moosekselle ja tahtoa että tämä ei kuolisi, sitä ei selitetä ollenkaan.

Exodus 34.
Ongelmat eivät kuitenkaan olleet kaikki tässä, sillä Mooseksen murrettua laintaulut jotka Jumala oli tälle antanut, ei lain tauluja enää ilmeisestikään ollut.
Niinpä Jumala ohjeistaa Mooseksen veistämään uudet laintaulut itse ja käskee Moosesta nousemaan jälleen yksin vuorelle jotta tämä voi veistää näihin laintauluihin Jumalan sanat.
Tässä siis kymmenen käskyä Raamatun mukaan.


Ensimmäinen käsky:
>>> 6. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
7. joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen". <<<


Sisäisesti ristiriitaisempaa ja moraalittomampaa lausetta en ole koskaan edes kuullut.
Pitkämielisyys, armollisuus ja anteeksi anto eivät millään loogisesti ole yhteneväisiä kostolle joka tapahtuu rikoksen tehneen henkilön lapsille ja lapsen lapsille.
Sijaiskärsimys jossa rangaistaan henkilöä joka ei mitenkään ole ollut osallisena rikoksen tekoon, on itsessään totaalisesti moraaliton konsepti.
Olisi sama jos poliisin kuullessa että jokin rikos on tapahtunut, nämä ottaisivat kiinni ensimmäisen vastaantulevan henkilön ja tuomitsisivat tämän rikoksesta jota tämä ei koskaan ole tehnyt taikka milloinkaan ole ollut osallisena.

Tämä jatkuu Jumalan esittämällä paatos puheella jonka pääasiallinen sanoma on: Tapa vääräuskoiset, ja jota Jumala painostaa seuraavalla käskyllä.


Toinen käsky:
>>>15.
Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan,
16. ja etteivät heidän tyttärensä, kun sinä otat heitä pojillesi vaimoiksi ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi sinun poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä. <<<


Kun puhutaan kristillisistä arvoista, nämä ovat niitä arvoja joita kristityt näyttävät todella ajavan, vaikka he eivät sitä yleisesti ottaen myönnäkään.
Tämä mentaliteetti on kuitenkin todella ilmeinen jopa silloin kun puhuu henkilön kanssa jota voisi kutsua jopa liberaaliksi uskovaksi.


Kolmas käsky: 17.
>>> Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia. <<<


No löytyihän sitten vihdoinkin yksi joka on vielä tänäkin päivänä käytössä, tosin tämäkään ei löydy kuin protestanttien käyttämistä Raamatuista ja on poissa niin katollisen kirkon kuin ev.lut kirkon käytössä olevissa teksteissä.
Täytyyhän Jumalana sanakin jotenkin priorisoida.


Neljäs käsky: 18.
>>> Vietä happamattoman leivän juhlaa: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana, aabib-kuussa, sillä aabib-kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä. <<<


Viides käsky:
>>>19.
Kaikki, mikä avaa äidinkohdun, on minun; samoin myös kaikki sinun karjasi urospuolet, raavaittesi ja lampaittesi ensiksisynnyttämät.
20. Mutta aasin ensiksisynnyttämä lunasta lampaalla, mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Jokainen esikoinen pojistasi lunasta. Ja tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. <<<


Tämä on käsky uhrimenoista joihin lukeutuvat myös; ""Jokainen esikoinen pojistasi lunasta.""
Minun oli pakko lukea tämä kohta useampaan kertaan, niin jakeet ennen kuin jälkeenkin, jotta voisin olla varma siitä mitä tämä käsky pitää sisällään.
Tämä on käsky joka sisältää ihmisuhrauksen.


Kuudes käsky:
>>>21.
Kuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä; kyntö- ja elonleikkuuaikanakin sinun on levättävä.
22. Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa.<<<

Tähän ei juurikaan ole mitään sanottavaa.

Seitsemäs käsky: 23.
>>>Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen.
24. Sillä minä karkoitan kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi; eikä kukaan ole himoitseva sinun maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen. <<<

Huomauttaisin vain että kyseessä on kasvot joita kukaan ei ole nähnyt taikka voi katsoa.

Kahdeksas käsky:
>>>25.
Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän ohella. Ja pääsiäisjuhlan uhrista älköön mitään jääkö yli yön seuraavaan aamuun.<<<

Ja aina vain lisää uhrimenoja.

Yhdeksäs käsky:
>>>26.
Parhaat maasi uutisesta tuo Herran, sinun Jumalasi, huoneeseen.<<<


Tämä on lähinnä kuudennen käskyn toisto.
Ja niinpä pääsemmekin sitten viimeiseen, kymmenenteen käskyyn.


Kymmenes käsky:
>>> Älä keitä vohlaa emänsä maidossa."<<<


Tähän ei ole enää mitään lisättävää..... ei niin yhtään mitään.
Näissä kymmenessä käskyssä on huomattavasti vähemmän järkeä kuin niissä jotka ovat suurelle osalle muutoin tuttuja.
Tosin ainakaan nämä ohjeet eivät ole niin ilmiselviä kuin sellaiset positiivisena pidettävät käskyt kuin; Älä tapa, älä varasta taikka älä valehtele, jotka ovat kieltämättä varsin hyviä neuvoja, mutta jotka löytyvät jokaisesta uskonnosta ja kulttuurista mikä on koskaan ollut olemassa.
Ainakin nämä vaikuttavat ihan Raamatun alkuperäis tuotoksilta eikä lainamateriaalilta.

Exodus 35- 40; Kuvaavat ainoastaan kuinka Mooses ja jäljelle jääneet Israelilaiset, suorittavat teltantekoa, koristelua, vaatesuunnittelua ja koriste-esineiden tekoa kuten Jumala oli heidän määrännyt tekevän.

Näin päästiin Exoduksen loppuun.

lauantaina, tammikuuta 23

Mooses ja kivitaulut

Exodus 25.
Mooses siis nousi ylös vuorelle jonka huipun pilvet peittivät ja tapasi siellä Jumalan.
Ja mikä voisikaan olla niin tärkeä asia Jumalalle, että hän kutsui nimenomaisesti Mooseksen vuoren huipulle.Sisustus suunnittelu??
Niin uskomattomalta kuin se saattaa vaikuttaa niin: Kyllä.

Exodus 26.
Jumala jatkaa edelleen sisustusneuvottelujaan Mooseksen kanssa ja varsin yksityiskohtaisesti.

Tässä esimerkki:
>>> 36. Tee myös teltan oveen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
37. Ja tee uudinta varten viisi pylvästä akasiapuusta ja päällystä ne kullalla, mutta niiden koukut olkoot kultaa; ja vala niille viisi vaskijalustaa. <<<

Jos määrällinen teksti katsotaan sen suhteen kuinka merkittäviä nämä ohjeet ovat, niin näitä sisustusneuvoja on lähes yhtä paljon kuin lakeja joita tuossa aiemmin luettelin. Exodus 27. Näyttää pahasti siltä että sisustusohjeet ovat todella tärkeitä Jumalalle, sillä nämä ohjeet jatkuvat vielä kolmannen luvun verran.

Exodus 28. Ahaa, vihdoinkin päästään johonkin tärkeään. Ei siis enää sisustusohjeita vaan puvustusohjeita. Kyllä miten vaatetetaan itsensä kunnolla. Ja mikäli jotakuta epäilyttää ovatko nämä pukeutumisohjeet tärkeitä niin ovat ne: Kuoleman vakavia, kirjaimellisesti, sillä vääränlaisesta pukeutumisesta on rangaistuksena kuolema.

Exodus 28: 43. Ja Aaron ja hänen poikansa pitäkööt ne yllään mennessänsä ilmestysmajaan, tahi kun he lähestyvät alttaria tehdäkseen palvelusta pyhäkössä, etteivät he joutuisi syyn alaisiksi ja kuolisi. Tämä olkoon ikuinen säädös hänelle ja hänen jälkeläisilleen."

Minkä takia kaikkivoipa Jumala olisi pienimmissäkään määrin kiinnostunut siitä kuinka joku sisustaa talonsa, valmistaa telttansa taikka pukeutuu??

Exodus 29.
Pukeutumis, varustus, syömis ja uhraus ohjeita.

Exodos 30.
Edelleenkin mitä merkillisimpiä ja järjettömimpiä neuvoja jonkin jumalan antaa.

Exodus 31.
No niin vihdoinkin Jumala päättää tämän pitkän paatoksen siitä miten pukeutua, tehdä telttansa, sisustaa asuntonsa, syödä, tehdä uhrialttareita ja uhrata, Jumala kirjoittaa sormellaan nämä ohjeet kivitauluihin jotka hän antaa Moosekselle.
Alkuperäiset kivitaulut jotka Mooses siis Jumalalta sai sisälsi siis ohjeita siitä kuinka pukeutua ja sisustaa asumuksensa.

Exodus 32:1-6.
Mooseksen ollessa poissa kansansa keskuudesta, kansa alkoi huolestumaan mitä Moosekselle olisi mahdollisesti voinut tapahtua. Niinpä nämä päättivät tehdä itselleen kullasta uuden jumalan. Näin ollen he päättivät valaa kullasta uuden jumalan itselleen johtamaan heitä pois autiomaasta.
Tämä tarina on totaalisesti absurdi.
Monet ovat kysyneet minulta; Mikä voisi mahdollisesti vakuuttaa minut jumalan/jumalien olemassaolosta??
No jos minä esim: näkisin kuinka jotakuta kansaa joka on ahdistellut minua kuritetaan vitsauksilla, meri jakautuisi edestäni ja kävelisin sen halki kuivalla maalla, jos minua ohjaisi matkallani päivisin pilari joka on tehty pilvestä ja öisin pilari joka on tehty tulesta, jos minut ravitsisi matkallani taivaasta satava manna, jos minä saavuttuani vuoren juurelle kuulisin pilvistä jokin puhuvan lakisanoja taikka jos joku iskee kallioon kepillä ja tästä kivestä alkaa pulppuamaan lähde.
Jos minä kokisin jonkin, yhdenkin, näistä edellä mainituista tapahtumista olisin vakuuttunut vailla minkäänlaista epäilystä että jokin jumala on olemassa.
Tämä kansa koki näistä kaikki ja Mooses poistuu kansan keskuudesta 40 päiväksi ja nämä alkavat palvomaan kultaista vasikkaa ja hylkäävät uskon Moosekseen ja Jumalaan.
Täysin mieletöntä.

Tämä nostaa myös toisen varsin mielenkiintoisen seikan.
Mikäli näille ihmisille riittävä syy hylätä usko tähän jumalaan on se että heidän johtavansa poistuu 40 päiväksi, mitä syytä kenelläkään kristityllä/ juutalaisella on pitää heidän uskomuksiaan todellisina??
Jos suorat, tai lähes suorat, kokemukset näistä tapahtumista eivät ole vakuuttavia, niin kuinka vakuuttavia voi olla 2000 vuotta vanhat tarinat näistä tapahtumista, kirjoista jotka ovat käännöksien, käännöksien käännöksiä kopioiden kopioista ja jotka sisältävät virheitä ja todennettavissa olevia väärennöksiä joilla on pyritty ohjaamaan oppia kirkon toimesta.
Mitä syytä siis kenelläkään 2000 luvulla elävillä ihmisillä on uskoa mihinkään, mitä tämä kirja pitää sisällään, jos edes sen kuvaamalle heimolle muinaisia israelilaisia ei näin suorat kokemukset olleet riittäviä??
Oma henkilökohtainen mielipiteeni on; Ei niin pienimmissäkään määrin minkäänlaista syytä.

Exodus 32:7- 24
Jumala tästä suuttuneena päättää hävittää kansan joka on kerääntynyt vuoren juurelle, mutta Mooses muistuttaa Jumalaa, Jumalan tekemästä lupauksesta jossa hän, Jumala, lupaa tehdä israelin kansan ja hänen, Israelin, jälkeläisensä yhtä lukuisaksi kuin taivaan tähdet.
En kuitenkaan koskaan ole kuullut yhdenkään uskonnollisen henkilön luonnehtivan Jumalaa hajamieliseksi, kuva joka on varsin ilmeinen tämän perusteella.

Niinpä Mooses palaa takaisin leiriin vuorelta, mukanaan Jumalan antamat kivitaulut joihin Jumalan laki oli kirjoitettu. Nämä lait eivät kuitenkaan olleet lukumäärältään kymmenen eikä kyseessä ole muutoinkaan yksikään niistä käskyistä joita perinteisesti esiteltävässä populaarikulttuurisessa versiossa on nähtävillä.
Nämä taulut pitivät sisällään nimenomaan ohjeet arkin rakentamisesta, telttojen sisustuksesta ja asusteiden ja palvontamenojen järjestelyn määrittämisestä.
Nämä taulut Mooses murskasi kansansa edessä ja hävitti heidän tekemänsä jumalkuvan.

Exodus 32:25-35
Mikä siis ratkaisuksi tähän ongelmaan?? Aaron, joka oli tehnyt tämän jumalkuvan, oli saattanut kansan epäsuosiolliseen asemaan Jumalan silmissä ja niinpä Mooses lähti oikaisemaan tätä ongelmaa seuraavasti:
____
Exodus 32: 26. niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi: "Joka on Herran oma, se tulkoon minun luokseni". Silloin kokoontuivat hänen luoksensa kaikki leeviläiset.
27. Ja hän sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"
____

Ratkaisuksi ongelmaan Mooses siis jakoi kansan niihin jotka olivat hänen mukanaan valmiita palvomaan Jumalaa ja niihin jotka eivät tähän enää ilmeisestikään uskoneet.
Tämä on täysin ilmiselvä ohje tappaa vääräuskoiset ja nimenomaisesti riippumatta siitä keitä nämä henkilöt ovat, olivat ne sitten perheenjäseniä, ystäviä taikka sukulaisia.

Niinpä Mooses meni anomaan Jumalalta armahdusta kansalleen, kansan tekemän synnin vuoksi.
Tämä synti ei siis ollut brutaali massamurha jossa kuoli Raamatun mukaan 3000 ihmistä, vaan se että nämä ihmiset olivat tehneet itselleen kultaisen jumalkuvan jota he palvoivat.
Mikä jälleen osoittaa varsin hyvin sen mikä Raamatun moraalinen konsepti todellisuudessa on.