keskiviikkona, lokakuuta 20

Kuinka suorittaa kansanmurha 101

Numeri 16.

Jälleen kerran oli israelilaiset Mooseksen leirissä osoittamassa mieltään vallitsevasta tilanteesta. Tällä kertaa ei erimielisyyden aihe kuitenkaan ollut ruuan puute, matkan pituus, asumusten laatu taikka säätila, sillä oli kansa tuohtunut siitä että Jumala puhui ainoastaan Moosekselle suoraan ja tästä he kävivät Moosesta syyttämään.
Tiedän että tämä konsepti saattaa herättää joissakin varsin merkillisiä aatteista, kuten nyt esimerkiksi minussa. Oman näkemykseni mukaan mikäli minä en puhu jollekin minun puhumattomuuteni näille henkilöille ei ole niiden henkilöiden syytä jolle minä puhun. Ja kyllä huomasin juuri tämän kirjoitettuani että tarkoituksettomasti vertasin itseäni juuri Jumalaan; ja ei minulla ei ole pienintäkään aikomusta korjata tätä.

Niinpä Mooses kokosi kaikki kaksisataa miestä, naisia ei mainita, jotka olivat valituksineen Moosesta kehdanneet vaivata. Eihän Mooses ollut tehnyt asian suhteen mitään väärin, sillä mitä hän sille olisi voinut että Jumala puhui ainoastaan hänelle?? Oma mielipiteeni on se että mitä suurempi osa ihmisistä on keskustelematta Jumalan kanssa sen parempi.

No kaikesta huolimatta näin sitten ei kuitenkaan tapahtunut sillä jotkut paikalle kutsutuista eivät saapuneetkaan paikalle. Käsittääkseni tätä voisi kaiketi verrata yhteiskuntapalveluksen suorittamatta jättämiseen.
Niinpä Jumala päätti rangaista näitä kaikkia jotka eivät ottaneet osaa tähän Mooseksen kutsuun saapua paikalle.

Niinpä Mooses puhui ja kaikki kaikkosivat pois näiden kutsunnasta poisjääneiden sukukuntien asumusten ympäriltä ja niin Jumala jälleen osoitti kansalle ihmeellisen kykynsä suorittaa ihmeitä ja halkaisi maan näiden alta niin että maa nieli heidät elävältä. Tämän lisäksi kaikki ne jotka olivat vaivautuneet tulemaan paikalle poltettiin Jumalan toimesta elävältä.Halleluja, oikeus on jälleen voittanut.

Koska oma kykyni korrektisti verbalisoida seuraavaa lauserakennetta on vähentynyt merkittävästi pyrkiessäni hahmottamaan tätä konseptia, annan Raamatun kertoa tämän puolestani:
""Numeri 16: 26. Ja hän puhui seurakunnalle sanoen: "Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten majoilta älkääkä koskeko mihinkään, mikä on heidän, ettette tuhoutuisi kaikkien heidän syntiensä tähden". ""

No mitä tästä seurasikaan? Ei niin yhtään mitään. Tästäkin ihmeellisestä ihmeteosta jonka Jumala israelilaisten edessä esitti, uhkavaatimukseksikin sitä kaiketi voisi kutsua, ei kuitenkaan aiheuttanut minkäänlaista muutosta. Edelleen israelilaiset valittivat.
Tässä ei ole mitään järkeä, mikä ei tietenkään ole Raamatun kohdalla mitään uutta, mutta mikäli ajatellaan tilannetta tarinan näkökulmasta.
Mikäli jokin vastaava olento joka omaa tässä tarinassa kuvatut voimat ja pikkumaisen, epäinhimillisen ja sadistisen luonteen sekä osoittaa vastaavankaltaista piittaamattomuutta ihmiselämää kohtaan hävittämällä ihmisiä repimällä maan auki näiden jalkojen alta: Alkaisitko sinä tarkoituksenmukaisesti provosoida tätä olentoa?? Minä en, varsinkin kun minulla olisi varsin hyvä käsitys että tämä olento on itseasiassa olemassa, siis mikäli tätä ajatellaan konseptissa jossa tällainen tilanne on koettu omakohtaisesti.

Mutta tämäkään ei vielä riittänyt tälle Jumalalle vaan hän lähetti vitsauksen kansan keskuuteen ja niinpä säästääkseen kansansa Mooses käski Aaronia polttamaan sovitusuhrin Jumalalle jotta tämä leppyisi. Näin myös tapahtui ja vitsaus sammui.
Näin tietää Raamattu kertoa Jumalan vitsauksesta:

""" Numeri 16: 49. Mutta niitä, jotka vitsauksesta kuolivat, oli neljätoista tuhatta seitsemänsataa henkeä, paitsi niitä, jotka saivat surmansa Koorahin tähden.
50. Sitten Aaron palasi takaisin Mooseksen luo ilmestysmajan ovelle, ja vitsaus oli tauonnut. """

keskiviikkona, lokakuuta 6

Kohtuutomuutta, sanoisin

Numeri 15

Kun israelilaiset oli sitten karkotettu, osa vuorilla asuvien kanaanilaisten ja amelakilaisten toimesta sekä loput Jumalan toimesta, päätti tämä Jumala kuitenkin ilmestyä Moosekselle.
Jostakin syystä tämä Jumala koki jonkin asian niin tärkeäksi että vaikka hän oli karkottanut kansan aavikolle vaeltamaan, hän tästäkin huolimatta ilmestyi Moosekselle.
Ilmoittamaan että hän katui äkkipikaista ja epäoikeudenmukaista rangaistusta jonka oli asettanut ja että tämä näennäinen väärinteko oli anteeksi annettu??
Ei suinkaan vaan tämä välttämätöntä konsultointia vaativa asia oli ohjeistusta siitä kuinka ruoka ja juoma uhreja tulee tälle Jumalalle tarjota.
Eikä tätä Jumalaa kaiketi voi tästä moittiakaan, eihän Jumalana oleminen voi olla kovinkaan helppoa.

Koska asia oli näinkin vakava ja välitön oli siitä myös säädettävä vakava ja välitön laki, rankaisemaan niitä henkilöitä jotka näitä menoja eivät oikein suorittaneet.

Mikäli kansa erehtyy taikka yksittäinen henkilö erehdyksissään rikkoo jotakin pienintäkin lakia jonka tämä Jumala on asettanut, siitä päivästä lähtien jolloin ne on asetettu, tulee näistä erehdyksissä tehdyistä rikkomuksista sovitukseksi suorittaa uhraus.
Vähän niin kuin korvaukseksi, rikotusta sopimuksesta. Tosin tässä tapauksessa tämä sopimus on yksipuolinen julistus tämän Jumalan toimesta.

Mutta jos joku tietoisena tästä asiasta suorittaa rikkomuksen, siis erehtyy olemaan toteuttamatta pienintäkin tämän Jumalan asettamaa lakia on tämä/ nämä henkilöt hävitettävä.
Minusta tämä on jälleen kerran varsin hyvä osoitus tämän kuvatun jumaluuden epäoikeudenmukaisuudesta sekä suhteellisuudentajuttomuudesta.

Tätä seuraa kertomus Jumalallisen oikeuden toteutumisesta.(Numeri 32-36)

Kävipä siis kerran niin että israelin pojat tapasivat aavikolla käyskentelevän miehen joka sapattina kokosi puita maasta. Tarkoituksenaan oli hänellä ilmeisestikin ruuan teko ja polttopuita oli hän siis kokoamaan lähtenyt.
Väärin oli tämän miehen teko, joka keräämällä puita autiomaasta pilkkasi Jumalan egoa, mikä suuren vahingon koki tämän miehen toimien johdosta. Osoittihan tämä suurta julkeutta ja häikäilemättömyyttä toimiessaan vastoin Jumalan asettamien lakien.
Niinpä kysyivät israelin pojat Mooseksen tuon suuren tietäjän välityksellä neuvoa Jumalalta. Eivät he nimittäin olleet koskaan kohdanneet tällaista julkeutta jota tämä mies esitti tehdessään työtä sapattina.
Mooseksen mieli oli kirkas ja Jumalan tuomio nopea ja oikeudenmukainen.
Oli tämä julkeus kostettava kuolemalla ja niin keppejä kerännyt mies vietiin leirin ulkopuolelle jossa israelilaisten hurskas kansa kerääntyi kivittämään tämän kuoliaaksi.

Tämän tuomion jälkeen antaa Jumala israelilaisille pukeutumis ohjeita joiden noudattamatta jättämisellä on ilmeisesti myös varsin epämiellyttävät seuraukset.

tiistaina, lokakuuta 5

Kaanaata vakoilemassa

Numeri 13
Jumala ohjeistaa Moosesta siitä kuinka lähettää vakoojia Kaanain maahan, jonka Jumala oli israelilaisille aiemmin luvannut.

Tämä ajatus Jumalasta joka on kykenevä luomaan maailmankaikkeuden mutta tarvitsee silti vakoojia, taikka joka valloittaa maata vain antaakseen sitä valitulle kansalleen on käsitys joka on totaalisesti ristiriidassa keskenään.

Eikö tämä Jumala voisi esim: näyttää tämän maan johon hän on kansaansa johdattamassa näyssä, jolloin hän osoittaa oman jumaluutensa samalla kun antaa vahvistuksen lupaukselleen?
Tai minkä takia tämä Jumala edes johdattaa kansaansa yhtään mihinkään eikä sen sijaan suorita ihmettä ja vain luo paratiisia aavikosta jolla tämä kansa vaelsi?

Tästäkin huolimatta vakoojat lähtevät matkaan eikä Jumala luo valitulle kansalleen aavikosta paratiisia.
Kun nämä vakoojat sitten saapuvat tähän maahan jonka Jumala oli näille luvannut havaitsivat he että se oli luvatunkaltainen hedelmällinen maa. Mutta voi voi, tätä maata asuttivat kookkaat miehet Anakin jättiläisen jälkeläiset ja heidän kaupunkinsa oli hyvin varustetut.
Niinpä nämä saattoivat kertomuksillaan tämän maan huonoon valoon israelilaisten keskuudessa ja nämä alkoivat valittamaan asiasta.Näin osaa Raamattu kertoa.

Numeri 14
Niinpä kansan esittäessään valituksiaan siitä että olivat ilmeisesti pelastettu orjuudesta vain kohdatakseen kuoleman taistelussa, heittäytyivät Mooses ja Aaron polvilleen pyytääkseen anteeksi israelilaisten käytöstä.
Mutta katso, vakoilijoiden joukosta kuului eriäviä mielipiteitä ja niin Joosua ja Keeleb asettuivat Mooseksen ja Aaronin rinnalle puolustamaan vaatimusta tämän Kaanaan maan valloituksesta.

Jumala ei kuitenkaan katsonut hyvällä kansan sanomisia ja uhkasi tappaa koko israelin kansan siitä hyvästä että nämä olivat esittäneet epäilyksensä kyvystään valloittaa Kaanaan maat.
Mooses kuitenkin sai Jumalan suostuteltua pois tästä pikaisesta rangaistuksesta esittämällä että muut kansat, varsinkin egyptiläiset joille Jumala oli voimansa osoittanut, pilkkaisivat Jumalaa tämän kykenemättömyydestä viedä kansaansa maahan jonka tämä oli heille luvannut.

Siinäkin tapauksessa että jonkinlainen rangaistus voitaisiin oikeuttaa, esim: kapinoinnista, niin keitä olisivat olleet nämä henkilöt jotka ovat yllyttäneet kapinaan? Nämä vakoilijat joidenka antamien kuvausten perusteella muut tekivät päätöksensä.
Eikö rangaistus silloin, mikäli se voitaisiin oikeuttaa, tulisi kohdistua vastuullisiin henkilöihin eikä koko kansaan joka ainoastaan toimi tiedon varassa jonka nämä vakoilijat olivat välittäneet?
Tämänkaltainen ylireagoiminen ja varsin despoottinen asenne jota tämä Jumala kyseisessä kertomuksessa osoittaa ei valitettavasti ole yksittäinen vaan varsin yleinen kuvaus tästä Jumalasta Raamatussa.

Samaan tapaan kuin vakoilijoiden lähettäminen kaikkivaltiaan Jumalan toimesta ei ole kovinkaan mielekästä, ajatus siitä että tämä Jumala välittäisi vähäkään siitä minkälaisen mielikuvan joku hänen toiminnastaan saa on varsin epäyhteneväinen.
Varsinkin kun kuvatunkaltainen jumaluus näyttää vähät välittävän muista kuin valitsemastaan kansasta.
On siis jokseenkin mieletöntä vedota siihen että egyptiläiset näkisivät tämän lupauksen täyttämättä olemisen kyseisen Jumalan heikkoutena, saati sitten että siihen vetoamalla voi neuvotella tämän jumaluuden kanssa.

Joka tapauksessa tämä Jumala harkitsee Mooseksen neuvoa ja tulee siihen tulokseen että kyseinen neuvo on hyvä, jotakin jota tämä Jumala ei ilmeisesti tullut itse harkinneeksi.
Niinpä tämä Jumala ei sitten tappanutkaan koko kansaansa, lukuun ottamatta vakoojia jotka olivat puhuneet tämän Kaanaan maan valloittamista vastaan. Sen sijaan tämä Jumala karkotti kansansa vaeltamaan aavikolle neljäksi vuosikymmeneksi, kunnes kaikki kyseisenä hetkenä elossa olevat, yli kahdenkymmenen ikäiset, olivat kuolleet pois.

Edellinen osoituksena tämän Jumalan armollisuudesta, noin Raamatun mukaan.
Se minkä takia tämä Jumala ei osoittanut armeliaisuuttaan esim: antamalla anteeksi, jotakin jota Hänen nykyään kerrotaan tekevän, on seikka joka kaiketi jäänee mysteeriksi.

Saa katsoa, ei saa katsoa, saa katsoa.....

Numeri 12 on tarina siitä kuinka Mirjam ja Aaron jotka kulkivat Mooseksen matkassa, alkoivat esittää kritiikkiä koska Mooseksella oli tarinan mukaan ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen.
Se minkä takia tämä oli asia josta aiheutui valittamista sattuu olemaan seikka jonka Raamattu jättää mainitsematta, mutta kertomuksen mukaan näin kuitenkin kävi.

Tämähän ei tietenkään Jumalalla sopinut, sillä olivathan nämä asettaneet Mooseksen auktoriteetin kyseenalaiseksi. Niinpä Jumala kutsui nämä ilmestysmajaan ja siellä ilmestyi heille ja poistuttuaan oli Mirjam pitalista valkoinen.
Ilmeisesti Aaron joka Mirjamin ohella oli syyllistynyt tähän samaan tekoon ei kuitenkaan kärsinyt omista toimistaan minkäänlaista rangaistusta. Mikäli teko todella oli sellainen että se ansaitsi rangaistuksen ja mikäli tämä Jumala olisi todella oikeudenmukainen eikö rangaistus silloin olisi sama molemmille??
Tai mikäli tämä Jumala olisi todella armollinen eikö tämä rangaistus olisi täytynyt jättää molempien osalta suorittamatta??
Varsin merkilliseksi tämä asetelma muuttuu kun katsoo mikä tämä Rangaistuksen ja palkkion suhde yleisestikin on. Varsin usein rangaistava osapuoli on nainen ja palkittu osapuoli mies.
Tämä antaa lähinnä Jumalasta sovinistisen, epäoikeudenmukaisen ja armottoman kuvan, ei niinkään tätä kaikkirakastavaa, oikeudenmukaista ja armollista, josta nykyisin niin usein saa kuulla.

Toinen joko ristiriitainen taikka yhteneväinen kuvaus Jumalasta on tämä Jumalan ilmoitus siitä että Hän ilmestyy Moosekselle omassa hahmossaan puhuessaan Moosekselle.
Mikäli joku sattuu muistamaan Genesiksessä Jumala ilmestyy ihmishahmossa kaksi enkeliä mukanaan, matkallaan tarkastamaan Sodomaa ja Gomorraa. Exoduksen aikana Jumala julistaa ettei yksikään kuolevainen voi katsoa Jumalaa ja elää.
Ilmeisesti Numeri on muuttanut Jumalan mielen tämän asian suhteen ja hänet voi jälleen tavata kuolematta, no ainakin joidenkin toimesta.