maanantaina, helmikuuta 8

Kolmas Mooses: Leviticus alkaa

Leviticus, Raamatun kolmas kirja, alkaa ja jatkaa hyvin pitkään erinäisillä ohjeilla siitä kuinka Jumalalle suoritetaan uhrimenoja siten että näiden polttouhrien haju miellyttää Jumalaa.
En kuitenkaan ala käsittelemään näitä samalla tavalla kuin Exoduksessa olevia lakeja.
Tämä lähinnä siitä syystä että nämä ovat niin saman tyylisiä, että ne voidaan hahmottaa kokonaisena kategoriana taikka teemoina.

Yksi tällainen teema on: Sijaisuhri.
Tämä käsitys ei poistu missään Raamatun vaiheessa kuvasta, vaan on jotakin jota kristityt varsinaisesti palvovat. Näiden lakien ja määräysten merkittävimpänä tehtävänä on poistaa vastuu teon tekijän harteilta, suorittamalla veriuhri Jumalalle joka antaa anteeksi.

Toinen teema on: Papisto.
Kautta aikojen katsottaessa mitä tahansa uskonnon harjoitusta, tästä uskonnon harjoittamisesta hyötyy aina yksi elitistinen joukko ihmisiä. Tämä joukko on kunkin uskonnon papit taikka seremonioiden johtajat, henkilöt jotka esiintyvät tämän uskonnon puhe miehinä.
Tämä ei ole muuttunut mihinkään sitten Raamatun kirjoittamisen.
Nämä vanhan testamentin kuvaukset uhrimenoista palvelevat myös toisenlaista tarkoitusta, nimittäin papiston ylläpitoa.

Kolmas teema on: Seremoniallisuus.
Tämä ei ole välttämättä kokonaisuudessaan huono asia sillä se muodostaa eräänlaisen toiminnan joka on tarpeellista, nimenomaisesti lainkäytön. Tietenkin laki joka perustuu käsitykseen: Tee näin koska muuten Jumala rankaisee sinua; on totaalisesti korruptoitunut, eikä toimi muutoinkaan mikäli et voi osoittaa että uhkavaatimus olisi realistinen.
Toistaiseksi kukaan ei ole onnistunut osoittamaan että edes jokin jumala olisi olemassa.

Mikäli joku epäilee sitä kuinka vakavista ohjeista on kyse, tässä selvennys asiaan.

Leviticus 10: 1. Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja
virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä.
2. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä.

Levidikaalinen laki jatkaa tästä ,Leviticus 11, kertomalla mitä eläimiä saa ja mitä ei saa syödä.
Näihin eläimiin kuuluu:
>>> 6. jänistä, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen; <<< >>> 13. Linnuista taas inhotkaa näitä;.... yölepakko. <<< >>> 23. Mutta kaikkia muita siivellisiä pikkueläimiä, joilla on neljä jalkaa, inhotkaa. <<<>>> Leviticus 14: 2. "Tämä olkoon laki pitalitautisen puhdistamispäivästä. Hänet tuotakoon papin eteen,
3. ja pappi menköön leirin ulkopuolelle; ja jos pappi tarkastaessaan pitalista huomaa, että hän on parantunut pitalitaudista,
4. käskeköön pappi puhdistettavaa varten ottaa kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.
5. Ja pappi käskeköön teurastaa toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä.
6. Sitten hän ottakoon sen elävän linnun ynnä setripuun, helakanpunaisen langan ja isoppikorren ja kastakoon ne ynnä elävän linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä,
7. ja pirskoittakoon sitä seitsemän kertaa siihen, joka on pitalista puhdistettava; ja puhdistettuaan hänet hän päästäköön sen elävän linnun lentämään kedolle.
8. Ja puhdistettava pesköön vaatteensa, ajakoon kaikki hiuksensa ja peseytyköön vedessä, niin hän on puhdas. <<<

Tämä on totaalisesti vailla minkään näköistä mieltä.
Toisin kuin joku voi luulla, minä en missään tapauksessa moiti, arvostele taikka muutoinkaan vähättele, niitä ihmisiä jotka ovat joskus pronssikaudella nämä kirjanneet ylös: He eivät tienneet mitään tämän parempaa.
Ongelma on se että ihmisten jotka elävät tässä ja nyt, pitäisi tietää paremmin.
Nostan jälleen tämänkaltaisen kohdan esille ja nimenomaisesti osoittaakseni kuinka absurdia on tehdä väitteitä joidenka mukaan Raamatusta löytyisi muka joitakin nykytieteen totuuksia.
Jos tämä olisi totta, eikö olisi ollut paljon mielekkäämpää esim: kertoa näille ihmisille miten bakteerit toimivat??

Leviticaalinen käsitys seksuaalisuudesta on myös varsin omaperäinen ja tätä asiaa käsittelee: Leviticus 15.
Jokin aika sitten löysin youtube: sivustolta videon joka käsittelee lähestulkoon samaa aihetta, nimenomaisesti naisten asemaa Raamatussa. Leviticus 15, on yksi selvimpiä esimerkkejä tästä asiasta, kohdistuen varsin selvästi naisen sukupuoleen.
Tämän lisäksi toisin kuin hyvin monet lait ja määräykset vanhassa testamentissa, jotka usein ohitetaan kristillisessä apologiassa esittämällä että Jeesus täytti nämä olemalla täydellinen uhri, nämä lait ja määräykset eivät sisällä uhrimenoja.
Yhtä kohtaa lukuun ottamatta jossa naisen on kuukautisvuotonsa jälkeen hyvitykseksi ja puhdistautuakseen uhrattava kyyhkysiä.

Tämä kyseinen asenne joka naisiin kohdistetaan Raamatussa tulee hyvin selvästi esille juurikin tässä kappaleessa. Nainen joutuu oikeuttamaan ja pyytämään anteeksi omaa olemassaolonsa sukupuolensa takia, seikan johon hänellä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa.
Enkä tarkoita tällä sitä että jos olisi mahdollista valita sukupuoli, tämä muuttaisi kyseisen määräyksen yhtään mitenkään.
Mikäli joku kuitenkin hyväksyy ajatuksen jossa syntymä on ihme, Jumalan aikaansaama tapahtuma, tämä Jumala on ensin määrittänyt sukupuolen jonka jälkeen hän tuomitsee toisen näistä ,vaikka tämä valinta on Jumalan oma.