keskiviikkona, huhtikuuta 14

Oikeuttamattomia väitteitä ja perustelemattomia periaatteita

Leviticus 19 pitää sisällään jokseenkin paljon erilaisia asioita, kuten Raamattu ylipäätään. Valitettavasti niin Raamatulla kuin suurimmalla osalla kristityistä joidenka kanssa olen keskustellut on sama ongelma: Kumpikin tekee väitteitä vaivautumatta esittämään minkäänlaisia perusteluja yhtään millekään.
Aivan kuin kaikki kristityt olisivat saaneet vaikutteita samasta lähteestä ja he toistelisivat tämän jonkin esittämiä ajatuksia vaivautumatta oikeuttamaan niitä millään. Tästäkin huolimatta takaisin aiheeseen.

>>> 3. Jokainen teistä peljätköön äitiänsä ja isäänsä, ja pitäkää minun sapattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. <<<

Valitettavasti johtuen kopiosuojasta joka vuoden 1992 käännöksellä on voimassa en voi suoraan lainata kyseistä tekstiä tähän, syystä että joutuisin kysymään kirkolta lupaa sen käyttämiseen ja epäilen etteivät he suostuisi. Voit kuitenkin käydä tarkistamassa tämän, mikäli asia kiinnostaa blogissani tarjottujen linkkien kautta.
Mikä on mielenkiintoista tässä uudemmassa käännöksessä sana "peljätkää" on korvattu " kunnioittakaa" muun muassa. Jostain merkillisestä syystä muuttumaton ja absoluuttisesti oikeassa oleva Jumalan sana, ei sittenkään ole kovinkaan absoluuttinen ja muuttumaton.
Ei niin että minulla olisi varsinaisesti mitään valittamista, sillä mikä tahansa mikä tekee Raamatusta edes jossakin mielessä vähän inhimillisemmän on aina hyvä asia.

Mikäli tilanne todella on sellainen että lapsi pelkää omia vanhempiaan, minun mielestäni näillä kyseisillä vanhemmilla ei pitäisi olla minkäänlaista oikeutta tämän lapsen huoltajuuteen. Kyse on joko fyysisestä taikka psyykkisestä pahoinpitelystä, mahdollisesti molemmista.
Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa??
Sitä että Raamattu kannustaa vanhempia toimimaan lapsiaan kohtaan siten että nämä alkavat pelkäämään heitä, pelko kun on opittu reaktio ei jotakin joka on lapsille synnynnäistä varsinkaan omia vanhempiaan kohtaan.

Tämän kaltainen mentaliteetti ei ole ainoastaan moraaliton se on konkreettisesti haitallinen niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Kun hyväksytty käytäntö on sellainen jossa pelon avulla saavutetaan tottelevaisuutta ja valtaa, kuinka ihminen joka on elänyt koko elämänsä kyseisenkaltaisessa ympäristössä osaa toimia mitenkään muutoin?? Ei tietenkään osaa.

Uudemmassa versiossa: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, tämä on pääosin tietenkin korjattu mutta keskeinen ongelma perustelemattomuudesta, joka edellisessäkin on ja pysyy. Kunnioitus on jotakin mikä on joka tilanteessa mielestäni ansaittava, se ei ole jotakin jota joku voi omata itsessään taikka saavuttaa ainoastaan olemalla.
Tämä koskee niin mitä tahansa käsitystä jumaluudesta, oli sellainen lopulta olemassa taikka ei, taikka siiten vanhemmuutta. Vanhempien on ansaittava toiminnallaan lastensa kunnioitus ja toisin päin, kyse on vuorovaikutuksesta ei yksipuoleisesta vaateesta. Itse sanoisin että kunnioittamisen vaatiminen osakseen on jotakin joka osoittaa ettei tämä jokin ansaitse tulla kunnioitetuksi.

>>> 7. Jos sitä syödään kolmantena päivänä, niin se on saastaista, ei otollista.
8. Ja joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi, sillä hän on häväissyt Herran pyhän, ja hänet hävitettäköön kansastansa. <<<

Tässä on toinen esimerkki tästä samasta asiasta johon kiinnitin huomiota aiemmin. 1933 vuoden versiossa, josta yllä oleva lainaus on, käytetään sanaa "hävitettäköön" kun puolestaan 1992 käännöksessä tämä on korvattu sanalla "poistettava".
Tämä on myös osoitus uskontojen yhdestä keskeisimmästä ongelmasta. Vaikka merkitystä on lievennetty, poistamalla suora viittaus siihen että ihmiset jotka syövät väärin tulisi tappaa, keskeinen ongelma on edelleen olemassa.
Minkä takia jotakuta tulisi rangaista tämän ruokavalion perusteella yhteiskunnan toimesta mitenkään ja mikäli pitäisi niin millä perusteella??

Keskeinen ongelma joka tässä tulee näkyviin on se että uskonto jarruttaa niin yhteiskunnallista kuin yksilöllistä kehitystä esittämällä tämänkaltaisia pronssikautisia ajatuksia vielä tänäkin päivänä.
Vaikka 100 vuoden kuluttua sanoista "hävittää" ja "poistettava" olisi johdettu sana "nuhdeltava" niin tämä on silti väärin koska se on konseptina itsessään jotakin joka on väärin. Sen muuttaminen muotoon joka ei ensivaikutelmalta anna niin negatiivista kuvaa, ei muuta tätä mihinkään.

Raamatussa on myös hyviä neuvoja niin periaatteina itsessään taikka käytännön tapoina toimia, ongelma on vain usein se että perustelut ovat täysin väärät. Esimerkiksi tämä:

>>>14. Älä kiroa kuuroa äläkä pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra. <<<

Yleispätevästi varsin hyviä neuvoja ja tapoja joilla toisia ihmisiä tulisi kohdella mutta oikeutus niille on: Pelkää Jumalaa. Tämä ei ole oikeutus taikka perustelu yhtään millekään. Koska minä sanon niin, ei ole perustelu millekään.
Jokin on väärin koska se aiheuttaa haittaa taikka vahinkoa joko yksilölle taikka laajemmalle yhteiskunnalle ja lasken laajempaan yhteiskuntaan kuuluvaksi myös egosysteemin jossa me elämme. Mutta takaisin aiheeseen:

Kuuron kiroaminen vaikuttaa jokseenkin idioottimaiselta muutoinkin sillä kiroamisen keskeinen tarkoitus on että sen kohteena oleva ymmärtää mistä on kyse.
Mitä tulee sitten sokean kompaistuttamiseen niin: Se on väärin sen takia että se on väärin tätä kyseistä henkilöä kohtaan ja jonkun pelko mitä tahansa jumalaa kohtaan on merkityksetön koko asian suhteen aivan samoin kuin se rangaistaanko tästä teosta vaiko ei.

Se kuinka pitkälle Raamatussa mennään tämänkaltaisen mentaliteetin suhteen on helposti osoitettavissa jos palataan kappaleen verran taaksepäin.

>>> Leviticus 18: 21. Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. <<<

Tässä väärin teon peruste on edelleenkin Jumala, ei se että kyseessä on toimitus jossa murhataan lapsia. Palataan kuitenkin Leviticus 19 pariin.

>>> 26.
Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta. <<<

Se että raa'an lihan syöminen ei välttämättä ole kovin terveellistä on sivuseikka sen suhteen että merkeistä ennustaminen kielletään. Tämä olisi varmasti ihan hyvä tuoda esille niiden kohdalla jotka tekevät ennustuksia maailmalopusta perustuen ajankohtaisiin negatiivisiin tapahtumiin.
Varsinkin Jehovan todistajat ovat kunnostautuneet maailmanlopun ennustamisessa varsin ahkerasti esittäen varsin useaan otteeseen kuinka ylös tempaus on lähellä.
Toistaiseksi kukaan ei ole kuitenkaan nähnyt ainoankaan Jehovan-todistajan lentävän ilman apuvälineitä.

lauantaina, huhtikuuta 10

Veriuhreja ja perustelemttomia oppeja

Leviticus 17 oli vähällä jäädä kokonaan väliin mutta huomasin erehdykseni. Tähän kappaleeseen ei kuitenkaan juuri ole mitään sanottavaa. Raamatun vanha- testamentti jatkaa samaa perinteistä tyyliään esittelemällä eri tapoja ja käytäntöjä uhrimenojen suorittamiseksi.

Yksi kohta kuitenkin tässäkin kappaleessa on sellainen joka on varsin mielenkiintoinen.

>>> Leviticus 17: 10. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa.
11. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. <<<>>> Leviticus 18: 21. Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. <<<>>> 22. Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. <<<

Olen kuullut tähän hyvän vastineen: "Ei miehen kanssa voi maata niin kuin naisen kanssa."
Tässä kuitenkin tulee jälleen tämä edellisestä kohdasta tuttu ongelma esille.
Ei minkäänlaisia perusteluja sille minkä takia ja perustelu joka on: Koska Jumala rankaisee, on sekin yhtä lailla totaalisesti väärä konsepti.
Jokin asia ei ole pahaa sen takia että joku sanoo niin vaan sen takia että se aiheuttaa haittaa taikka vahinkoa. Ilman että joku kykenee osoittamaan että jostakin on jotakin konkreettista haittaa, mitään perusteluja ei ole olemassa, eikä perusteluksi riitä: Koska minä haluan niin, oli kyseessä sitten kuka tahansa.

Muutoinkin tämän kaltainen järjestelmä jossa perusteluna käytetään: Koska minä sanon niin, eikö se vaikuta muidenkin mielestä varsin kestämättömältä. Tämä on tapa jolla aikuiset ihmiset kohtelevat lapsia, seikka joka on minun mielestäni myös väärin.
Jos alle kouluikäinen lapsi kykenee ymmärtämään että vanhemman perustelu: Koska minä sanon niin, ei ole perustelu ollenkaan: Mikä on näiden miljoonien aikuisten ihmisten tekosyy hyväksyä tällä samalla periaatteella toimiva järjestelmä?